Associació Catalana en l’Anàlisi Bioenergètica

Introducció

L’Anàlisi Bioenergètica és una psicoteràpia analític-corporal-relacional que integra els nivells cognitiu, emocional, somàtic i relacional. L’ AB es focalitza en el cos i els seus processos energètics i emocionals, promou l’arrelament i facilita que ens sentim vius per a poder sentir plaer i tenir relacions saludables.
El curs ofereix l’ús d’eines per a treballar amb el cos i els seus processos: la respiració, la veu, el moviment, la relació, per a vivenciar els bloquejos que ens inhibeixen i així poder incrementar el nivell d’energia que necessitem. Cada mòdul és teòric-vivencial perquè cada alumne/a participi d’un procés personal i integrador.

Continguts

 1r Taller: Concepte de cuirassa com a estructura muscular inconscient. Prendre consciència del cos, identificar les àrees de tensió, nivell d’energia, nivell de càrrega, descàrrega. Concepte d’arrelament. Els bloquejos en el cos i la seva relació amb les emocions reprimides. Anna Brossa
2n Taller: Com es forma el caràcter. Relació entre estructura de caràcter i fase de desenvolupament. Etapes pre-verbals del desenvolupament: caràcter esquizoide (dret a existir) i oral (dret a necessitar) i etapa intermèdia caràcter masoquista (dret a ser assertiu. Fina Pla
3r Taller: Desenvolupament del caràcter en la fase intermèdia i genital: estructura narcisista (dret a ser vulnerable), i estructures rígides (dret a sentir i a lliurar-se en l’amor). Fina Pla
4t Taller: Les emocions bàsiques: la por, el terror, la ràbia i la tristesa i com s’han estructurat en forma de tensions en el cos. Focalització en les tensions de la zona del cap, segment ocular, coll i mandíbula. Relaxar la boca i la gola mitjançant el treball amb la veu. Pedro Jimeenez
5è Taller La connexió pelvis /cor. La por d’obrir el cor i la connexió amb la pelvis i la sexualitat. Treball amb la zona toràcica per a relaxar la cuirassa del pit i amb la zona pelviana per a relaxar els bloquejos pel que fa  la sexualitat .Dolors Boada
6º Taller: El contacte i el vincle com a eines per al treball en les relacions afectives i en els trastorns de vinculació que han dificultat en les persones l’afectivitat i la capacitat de donar i rebre. Les relacions abusives com un dels efectes negatius més presents actualment i el seu abordatge des de l’anàlisi bioenergética. Lluïsa Carmona

Equip de Formació

Anna Brossa: Analista bioenergètica certificada per L’ACAB i l’ IIBA. Supervisora. Psicòloga sanitària col·legiada COPC.

Fina Pla: Analista bioenergètica certificada per l’ACAB i l’l IIBA. Supervisora i formadora internacional. Psicòloga sanitària col·legiada COPC

Pedro Jiménez: Analista bioenergètic certificat per l’ACAB i l’ IIBA. Supervisor. Psicòleg col·legiat COPC.

Dolors Boada: Analista bioenergètica certificada per l’ ACAB i l’ IIBA, supervisora, psicoterapeuta.

Lluïsa Carmona: Analista bioenergètica certificada per l’ ACAB i

l ‘ IIBA

A qui va adreçat

Dirigit a psicòlegs/es, metges/ses, terapeutes, professors/es, professionals de la salut i l’educació que vulguin comprendre més sobre el cos i els seus processos energètic-emocionals i vulguin incorporar els processos corporals en el seu desenvolupament personal i professional.
Dirigit a estudiants de psicologia, pedagogia, fisioteràpia i treball social i a persones interessades en la formació per a ser analista bioenergètic.
També a persones que vulguin entrar més en contacte amb el seu cos, la seva respiració i la capacitat d’incrementar la seva vitalitat.
Seminaris teòric-vivencials des de la perspectiva analític-corporal de l’Anàlisi Bioenergètica, amb aportacions des de la Teoria de la Inclinació, enfocaments relacionals, la teoria de l’aferrament  i les Neurociències. L’ International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA, és l’únic autoritzat per a impartir la formació reglada en Anàlisi Bioenergètica.

Dates, horari  i preu

1r Taller: 15 gener Anna Brossa
2n Taller: 12 febrer Fina Pla
3r Taller: 12 març Fina Pla
4t Taller: 30 abril Pedro Jiménez
5è Taller: 14 maig Dolors Boada
6è Taller: 11 juny Lluïsa Carmona

Horari: un dissabte cada mes de 9 a 13 i de 14,30: a 17,30
Cost: tot el curs 570 euros. Per a mòduls solts el preu és de 120 euros.
Inscripció: contactar amb l’ACAB i després ingressar 200 euros abans del 15 de desembre, compte núm. ES 26 0081 0351 7500 0143 9752 que es dedueixen dels últims tallers. Diploma expedit per l’ACAB pel curs complet. Les hores computen parcialment com a hores de teràpia necessàries per a iniciar la formació d’analista bioenergètic.

Inscripcions i informació

Secretaria de ACAB: tfno. 93.210.11.97    mail: acabbio@hotmail.com

Lloc

Centre de Psicoteràpia Alenar. c/ Gran de Gràcia,109-111 1r,1a         Tel.93 217 29 41.

CURS PRESENCIAL

CURS BÀSIC EN

ANÀLISI BIOENERGÈTICA

2021-2022

 APRENENT A TREBALLAR AMB I DES DEL COS

 

Organitzat per ACAB,
Associació Catalana en l’Anàlisi Bioenergètica
afiliada al IIBA, International
Institute of Bioenergetic Analysis

 

acabbio.com

Telf. 687919195

  acabbio@hotmail.com