Associació Catalana en l’Anàlisi Bioenergètica

ANALISTES BIOENERGETICS

ANALISTES BIOENERGETICS CERTIFICAT

 • BOADA JUNCÀ, DOLORS (CBT) (SUP)
 • BROSSA I BAS, ANNA (CBT) (SUP)
 • CARMONA MARTINEZ, LLUISA (CBT)
 • CORDOBA MURCIA, ANGELS (CBT)
 • FERNANDEZ PUIG, VICTORIA (CBT)
 • JIMENEZ CANO, PEDRO (CBT) (SUP)
 • MACIÀ MACIÀ, BEATRIU (CBT)
 • PLA I VILA, FINA (CBT) (SUP) (TL) (TI)

PSICOTERAPEUTAS, CINC ANYS DE FORMACIÓ

 • ANDREU, RAUL
 • AYATS CRRERAS, CONXI
 • BALLARIN ALINS, SONIA
 • COLET CALVO, ESTER
 • HERNANDEZ SANCHEZ, ROSALIA
 • MARTINEZ DE MEDICIS, MAPI
 • NORTON, NTONIO
 • ROSICH SOLÉ, LAIA

ALUMNES EN FORMACIÓ ETAPA CLINICA

 • FERNANDEZ MORA, CESAR RAUL
 • FERRER MARTIN, ANNA
 • FORASTER, FELIX
 • GOZALEZ BERNABEU, MONICA
 • KELLY, MEGHAN ANN
 • MIRIZZI, NÍCOLA
 • MONGUILOD, MARC
 • MOY SANCHEZ, LETICIA
 • TÉLLEZ CARBALLO, CAROLINA

La presència autèntica del/la psicoterapeuta, facilita la relació i l’expressió emocional.

A través del llistat, podeu conèixer i contactar amb els psicoterapeutes que pertanyen a la nostra Associació.

Sigles =  

– (CBT)  Analista Bioenergètic Certificat
– (SUP)  Supervisor
–  (TL)   Trainer Local
–  (TI)   Trainer Internacional
–  (TPC) Terapéutes amb cinc anys de formació
–  (A)     Alumne/a en Formació etapa clínica