Formació en Anàlisi Bioenergètica

Procés de selecció i entrevistes per al proper grup de formació.
[button type=»download» text=»Informació més detallada al PDF» url=»http://asociacion.investorsandfounders.es/wp-content/uploads/2018/05/DipticFormacioAB2018totweb-1.pdf»]

 

La certificació com a Analista Bioenergètic s’obté a través  de la Formació en Anàlisi Bioenergètica reconeguda per l’Institut Internacional d’Anàlisi Bioenergètica.

La formació reglada, seguint les directrius de l’ Institut Internacional, impartida pel cos de facultatius de l’ IIBA i organitzada per les societats locals, ha estat una de les activitats importants de la societat catalana. Des de la seva formació s’han organitzat set grups formatius que han permès ampliar significativament el nombre d’analistes bioenergètics a Catalunya.

A continuació podrà conèixer els requisits necessaris, característiques específiques i continguts de la formació bàsica en l’Anàlisi Bioenergètica  segons les directrius de l’ IIBA  i la normativa del reglament intern de l’ ACAB.

Requisits necessaris

Treball personal a través de 50 hores de teràpia  amb un/a analista bioenergètica CBT,  preferentment socis/es de l’ACAB o d’altres societats, prèvies a la sol•licitud d’admissió.

Titulació de grau mig o superior (diplomatura/llicenciatura), preferiblement en psicologia i disciplines relacionades amb la salut (medicina, infermeria, fisioteràpia…) i/o el treball amb les persones (treball social, educació social, pedagogia…) Les persones que no tinguin la llicenciatura en Psicologia, si volen ser certificades al final de la formació, hauran d’acreditar els estudis complementaris en psicologia evolutiva  i psicopatologia.

Fer la formació d’analistes suposa ser membres associats/des (veu, però no vot) de l’ACAB,  i escollir delegats/des a l’assemblea, així com ser socis/es de l’IIAB i  la  FEBAP durant la formació assumint les quotes corresponents (incloses en la quota de l’ACAB).

Característiques específiques de la formació i normativa del reglament intern de l’ ACAB.
  • La durada de la formació és de 5 anys. Dividida en dues etapes: pre-clínica, 3 anys i clínica 2 anys.
  • Caràcter residencial en estades no interrompudes de 4 dies.
  • La formació és de caràcter vivencial i teòrica així com de treball de grup.
  • Durant l’etapa clínica es treballarà amb el material aportat pels alumnes del seu propi treball clínic.
  • Els/les formadors internacionals i locals formen part del cos facultatiu de l’IIBA i són seleccionats d’acord amb l’ACAB.
  • La formació implica l’acceptació del Codi Ètic i del reglament intern de l’ACAB per part dels/les estudiants.
L’ ACAB té la responsabilitat d’expedir oficialment  la titulació, signada pel coordinador/a i formador/a principal del cos facultatiu de l’ IIBA  i els membres representants de l’Associació.
CONTINGUTS
Fase Pre- clínica de Formació

A- Fonaments del AB
[squarelist]Conceptes bàsics: energia, respiració, moviment,enraigament.[/squarelist]
[squarelist]Eines bàsiques: lectura corporal i tècniques corporals.[/squarelist]

B- Comprensió del procés de desenvolupament i els  dèficits associats,traumes i conflictes.
[squarelist]Funcions de l’ etapa prenatal, natal i post natal[/squarelist]
[squarelist]Funcions de l’ etapa oral[/squarelist]
[squarelist]Funcions de l’etapa intermitja[/squarelist]
[squarelist]Funcions de l’ etapa genital i edípica[/squarelist]
[squarelist]Funcions de l’ etapa adolescent[/squarelist]
[squarelist]Funcions per el desenvolupament  adult[/squarelist]
[squarelist]Habilitats  de l’aprenentatge[/squarelist]

C- El Caràcter
[squarelist]Revisió de los principis energètics bàsics[/squarelist]
[squarelist]Estructures de caràcter[/squarelist]
[squarelist]Caràcter y cultura[/squarelist]
[squarelist]Habilitats a desenvolupar[/squarelist]

Fase Clínica de la Formació

[squarelist]El marc  bioenergètic[/squarelist]
[squarelist]La sessió bioenergètica[/squarelist]
[squarelist]El procés terapèutic: la relació terapèutica[/squarelist]
[squarelist]El procés terapèutic: las fases terapèutiques[/squarelist]
[squarelist]Habilitats a desenvolupar[/squarelist]