Lluïsa Carmona Martínez

Em vaig formar inicialment, en el camp de les ciències socials des d’on em vaig vincular al treball amb  col·lectius  socials amb dificultats específiques, infants, dones, etc… L’Anàlisi Bionergètica em va interessar com a eina personal i, professional després, per a l’ajut a les persones individualment i col·lectivament.

M’interessa especialment el treball en relació als trastorns de la vinculació, relacionals,  que coneixem a partir  de la Teoria del Vincle. Aquests trastorns comporten en la vida adulta grans dificultats per al desenvolupament afectiu  de les persones en el seu context  personal, professional i social, sent una font permanent d’insatisfacció, frustració i  d’altres trastorns psicològics i físics.

L’Anàlisi Bionergètica ens permet treballar de forma privilegiada, a través de l’abordatge psico-corporal  i de  la relació terapèutica, amb aquests trastorns per tal de reconèixe’ls i construir nous patrons relacionals més satisfactoris.

Com Analista Bioenergètica i CBT, treballo en consulta privada amb persones adultes a Barcelona i  sóc membre de la Comissió Gestora de l’Associació Catalana en l’Anàlisi Bionergètica.

Ningún Resultado

Leave A Comment